piątek, 27.11.2015 | godz. 13:22

Konsekwencje wprowadzenia zbyt radykalnego kodeksu reklamowego mogą sięgać dalej niż estetyka miasta. Chodzi o nawet tysiąc miejsc pracy, które mogą zniknąć – przestrzegają właściciele i zarządcy nieruchomości w Łodzi.

http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/ustawa-krajobrazowa-lodz-kodeks-reklamowy-moze-zaszkodzic-zarzadcom-nieruchomosci,75397_1.html